บทความ

Sort condition
Newest first
Oldest first
Large number of views
  • บทความ

  งูใหญ่

  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ คุโระคะมิยะมะย้อนหลังไปประมาณ 800 ปี มีตำนานเรื่องเล่าขานมาว่าที่ภูเขาค…

  • บทความ

  เจ้าหญิงคุยะคุ

  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อวาคะคิในสมัยเอโดะที่นี่แบ่งเขตได้ 4 หมู่บ้านโอกะเบะเรียวฮิกาชิคะวะโกะมูร…

  • บทความ

  การตอบแทนบุญคุณของคนไทย

  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อวาคะคิภูเขาฮะจิมันดาเกะ ภูเขามะยุยะมะ เรียงราย แม่น้ำคะวะโกะทอดสายไหลริน…

  • บทความ

  Beginning of living in Wakaki

  “วาคะคินี่ เหมือนกับหมู่บ้านในหนังสือนิทานภาพเลยนะ” ฉันเปรยขึ้นมา“นั่นสินะ เหมือนกับในนิทานปรัมปราญี่ปุ่นเลย” สามีตอบ…