What is SLOWTRIP SAGA?

About

SLOWTRIP SAGA คือ เว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ของจังหวัดซากะ จังหวัดซากะตั้งอยู่ในภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่น นอกจาก SLOWTRIP SAGA จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดซากะแล้ว ยังแนะนำสถานที่ SLOWLIFE ในจังหวัดซากะ ที่ซึ่งคนจังหวัดซากะเท่านั้นที่จะรู้จัก
พวกเราจะบอกเล่าเรื่องราวที่แสนมีเสน่ห์ของจังหวัดซากะที่ไม่มีอยู่ในหนังสือไกด์บุ๊คเล่มไหน
ทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู
อาหารที่มาจากความสมบูรณ์ของภูเขาและทะเล วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
เพื่อให้การมาเที่ยวจังหวัดซากะของคุณเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษ